Reducerea cotei de contribuție la pensii – Prezentare generală și dileme

Reducerea cotei de contribuție la pensii – Prezentare generală și dileme cu privire la dreptul de opțiune introdus prin Legea nr. 135/2022

Reducerea cotei de contribuție la pensii – Prezentare generală și dileme cu privire la dreptul de opțiune introdus prin Legea nr. 135/2022

1. Prin intermediul Legii nr. 135/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative a fost introdusă măsura reducerii cotei de contribuție la pensii pentru angajații din sectorul agricol și din industria alimentară, valabilă până la data de 31 decembrie 2028 Menționăm faptul că această măsură este aplicabilă, de asemenea, în domeniul construcțiilor.

2. Pe această cale, toți angajații din sectoarele menționate, urmează să beneficieze de o cotă redusă de contribuții de asigurări sociale obligatorii, respectiv de la 25% la 21,75%.

3. Cu toate acestea, angajaților le-a fost oferită, în anumite condiții, posibilitatea de a cotiza în continuare la sistemul de pensii administrate privat, cunoscut sub denumirea de Pilonul II.

4. Deși măsura este introdusă sub forma unei facilități fiscale, angajatul eligibil se află la acest moment în fața unei alegeri ce poate influența pe termen lung situația sa financiară, și anume: de a obține venituri mai mari în prezent, prin reducerea cotei de contribuție, sau de a continua să contribuie la pensie cu scopul de a beneficia în viitor de o pensie mai mare, în baza contribuției la Pilonul II.

5. Fără a intra în discuția privind oportunitatea adoptării normelor având în vedere angajamentele asumate prin PNRR și impactul financiar pe termen lung pe care aceste modificări îl pot avea asupra angajaților eligibili și asupra resurselor acumulate în Pilonul I, respectiv Pilonul II, prin intermediul prezentului articol ne propunem să analizăm câteva dintre implicațiile generate de opțiunea introdusă de legiuitor cu privire la angajații din sectorul agricol și din industria alimentară.Cum funcționează mecanismul introdus prin intermediul Legii nr. 135/2022?

6. Reducerea de 3,75% este aplicabilă într-o manieră generală, atât pentru angajații obligați să cotizeze în cadrul Pilonului I, cât și pentru cei obligați să cotizeze atât în cadrul Pilonului I, cât și în cadrul Pilonului II – astfel, este introdusă regula conform căreia noua cotă de contribuție aplicabilă angajaților eligibili urmează a fi de 21,75%.

7. Analizând normele incidente rezultă că pentru persoanele care datorează contribuția în cadrul Pilonului II nu urmează să fie aplicabilă o reducere directă a cotei procentuale de 25%, ci o scutire de la plata contribuției pentru Pilonul II, de 3,75%, în limita cotei prevazută prin intermediul normelor introduse de Legea nr. 135/2022, respectiv tot de 3,75%.
Însă, indiferent dacă vorbim de o reducere a cotei sau de o scutire, rezultatul practic al ambelor operațiuni este același, respectiv diminuarea cotei totale de la 25% la 21,25%.

8. Cu alte cuvinte, cota de 21,75% urmează să fie aplicată atât angajaților care nu datorează cota de contribuție la sistemul de pensii obligatorii administrate privat (Pilonul II), cât și celor care datorează această cotă, însă decid să nu cotizeze în baza prevederilor legale ce le oferă această posibilitate (e. modificările aduse art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat – Republicată).Cine are dreptul de a opta pentru plata în continuare a contribuției de 3,75%?

9. Prin intermediul normelor Legii nr. 135/2022 a fost introdus dreptul de a opta pentru plata cotei de 3,75%, fiind prevăzut astfel în cadrul art. 1383 (1) din Codul fiscal: „persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor din domeniile respective pot opta pentru plata cotei de 3,75% datorate la fondul de pensii administrat privat”.

10. Considerăm că reglemenentarea prezentată supra este susceptibilă de multiple interpretări, având în vedere că nu este realizată o circumstanțiere clară a sferei persoanelor care urmează să beneficieze de dreptul de opțiune, ridicându-se pe această cale în practică, problema stabilirii dreptului de opțiune în cazul angajaților care nu datorează cota de contribuție în cadrul Pilonului II de pensii.

11. Astfel, un prim aspect ce rezultă cu certitudine din analiza art. 1383 (1) din Codul fiscal este reprezentat de faptul că un angajat care datora cota de contribuție în cadrul Pilonul II până la intrarea în vigoare a noii reglementări va putea opta în continuare pentru cotizarea în cadrul Pilonului II.

12. De asemenea, având în vedere faptul că Legea nr. 411/2004 oferă posibilitatea și persoanelor de până la 45 de ani, în condiții specifice, de a cotiza în cadrul Pilonului II, s-ar putea susține faptul că inclusiv angajatul care nu cotizase anterior la Pilonul II ar putea opta pentru plata contribuției de 3,75% către Pilonul II.

13. Pe această cale, practic, s-ar realiza o nouă aderare la Pilonul II de către un angajat care era eligibil, dar care nu cotiza până la momentul exercitării dreptului de opțiune.

14. Cu toate acestea, în tăcerea legii, se naște o întrebare firească în legătură cu situația angajaților care nu ar îndeplini condițiile prevăzute de Legea nr. 411/2004, pentru a fi eligibili pentru Pilonul II, având, spre exemplu, vârsta de peste 45 de ani, dar care nu sunt excluși, în mod expres, de la aplicarea dreptului de opțiune instituit prin Legea nr. 135/2022.

15. Astfel, într-o interpretare a prevederilor art. 1383 (1) din Codul fiscal, s-ar putea considera că, având în vedere formularea textului, și această categorie ar beneficia de un drept de opțiune. Însă, o asemenea teză ar presupune ignorarea prevederilor Legii nr. 411/2004, extinzând în mod artificial sfera acesteia de aplicare.

16. Pe de altă parte, într-o interpretare contrară, rezultă că angajații de peste 45 de ani (sau orice altă categorie ce nu este eiligibilă să acceseze Pilonul II conform prevederilor Legii nr. 411/2004) ar urma să se regăsească în situația în care cota acestora de contribuție va rămâne întotdeauna la valoarea de 21,75%, neputând să beneficieze în concret de un drept de opțiune.

17. Deși înclinăm să dăm valență acestei din urmă interpretări, maniera de reglementare pe care legiuitorul a înțeles să o folosească ridică multiple întrebări, urmând a fi necesar să fie urmărite clarificările pe care autoritățile din domeniu vor înțelege să le ofere pe măsura aplicării normelor.

Autori:
Adelina Raportaru, Managing Associate,
Adrian-Gabriel Andrei, Associate


© copyright 2021 – Artenie, Secrieru & Partners. All Rights Reserved.

web development – addvices.com

ARTENIE, SECRIERU & PARTNERS is looking to expand its litigation team | Dispute resolution,

(0 – 1 years of experience)

Send your CV

Trainee Lawyer – Dispute Resolution

We are looking for a 2020/2021 Law school graduate with 0 – 1 years of experience. Candidates to the 2021 Bar exam are eligible. Candidates must be team players and have solid academic knowledge, as well as strong analytical and communication skills. Excellent command of English is a must. We strongly encourage personal and professional growth, work – life balance and building long-lasting friendships.

Artenie, Secrieru & Partners is a boutique law firm specialized in dispute resolution and related legal areas. Our high seniority level ensures that our clients receive excellency in terms of legal services provided. Our team has a prominent reputation on the market for excellency in administrative and tax disputes.

Our partners Andreea Artenie and Cristi Secrieru are mentioned as notable practitioners in international directories such as Chambers and Partners, Legal 500, ITR World Tax, thus acknowledging the quality of the services we provide.

This functionality will be available soon!