ASP Advisors a obținut anularea pct. 11 din Normele metodologice

ASP Advisors a obținut anularea pct. 11 din Normele metodologice de punere în aplicare a art. 115 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, prin care se exclud din sfera redevențelor sumele plătite pentru dreptul exclusiv de distribuție.

Echipa de avocați specializați în litigii fiscale coordonată de Andreea Artenie și Cristi Secrieru din cadrul ASP Advisors a obținut o hotărâre de referință în materie fiscală cu implicații majore asupra calificării ca deductibile la calculul impozitului pe profit a sumelor plătite cu titlu de redevență pentru transmiterea dreptului exclusiv de comercializare și asupra existenței dreptului de deducere a TVA aferentă.

Prin soluția pronunțată, Curtea de Apel București a invalidat norma fiscală secundară de punere în aplicare a vechiului Cod fiscal, anulând pct. 11 din normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, constatând în acest sens faptul că dispoziția normativă atacată contravine

  • normei de drept fiscal în aplicarea căreia ea a fost edictată –dispozițiile art. 115 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal raportate la dispozițiile art. 7 alin. (1) pct. 28 din același act;
  • normei de drept substanțial de proprietate intelectuală cu care ea trebuia, în mod obligatoriu corelată, respectiv
  • normei de drept european care asigură protecția comunitară a drepturilor de proprietate intelectuală specifice în materie.

Din perspectivă fiscală, art. 7 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal stabilește faptul că reprezintă redevență, printre altele, orice sumă plătită în bani sau în natură pentru folosirea ori dreptul de folosință al unui brevet, invenție, inovație ori licență și, în același timp, prevede o unică excepție de la această regulă, în sensul în care nu pot fi considerate redevențe sumele achitate pentru obținerea drepturilor de operare a programelor software.

Excluderea pe care legiuitorul fiscal a operat-o (prin art. 7 lit. b) para. II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal) nu poate fi niciun moment interpretată în mod extensiv, ea căzând în sfera principiului de drept exceptio est strictissimae interpretationis.

Dacă art. 7 lit. b) teza I din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal reprezintă regula generală, comună pentru o întreagă sferă de reglementare (ceea ce înseamnă că acţionează în toate cazurile), art. 7 lit. b) teza II din același act reprezintă norma specială care își va găsi aplicarea exclusiv în domeniul restrâns, special determinat şi limitat la cazurile expres stabilite.

Și astfel cum, în mod constant s-a reținut în literatura de specialitate, pe baza acestei realităţi şi a ceea ce opune, ca reguli de interpretare, specialia generalibus derogant (norma specială derogă de la norma generală) de generalia specialibus non derogant (norma generală nu derogă de la norma specială), legea specială este de strictă interpretare, nu este susceptibilă de extrapolare şi nu poate fi aplicată prin analogie.

Astfel, limitarea drepturilor recunoscute de lege contribuabililor, având în vedere efectul pe care l-ar putea avea asupra patrimoniului acestora, trebuie să fie expres prevăzută de lege, iar nu una implicită, lăsată la aprecierea (ulterioară) a recipienților, fie ei chiar autorități ale statului.

ASP Advisors transmite mulțumiri echipei de proiect, în special Cătălinei Apostu, Avocat Senior Coordonator.

Despre Artenie, Secrieru și Partenerii – Dispute Resolution Law Firm

We bring together the quality and the professionalism of a first-class international law firm with the personal touch and the ability to move sharp and fast, as one expects from a boutique. Our agile and highly experienced team is uniquely equipped to defend our clients’ interest in all types of business-related disputes, ranging from: Tax and administrative litigation; Assistance during audits performed by national and European authorities; Real estate, construction and engineering disputes; Corporate and commercial disputes; National and international arbitration; Competition disputes; Labor disputes; Capital markets litigation; Public procurement; State aids and EU funding related disputes; Insolvency.

The firm founding partners come from the most reputable international firms, being highly trained in dealing with complex litigious and business matters – cumulatively they have almost 40 years of international law firm experience. Andreea Artenie and Cristi Secrieru are mentioned as notable practitioners in international directories such as Chambers and Partners, Legal 500, ITR World Tax.

ASP Advisors has a core team of 14 fully – qualified lawyers with extensive experience in litigation and related legal areas.


© copyright 2024 – Artenie, Secrieru & Partners. All Rights Reserved.

web development – addvices.com

ARTENIE, SECRIERU & PARTNERS is looking to expand its litigation team | Dispute resolution,

(0 – 1 years of experience)

Send your CV

Trainee Lawyer – Dispute Resolution

We are looking for a 2020/2021 Law school graduate with 0 – 1 years of experience. Candidates to the 2021 Bar exam are eligible. Candidates must be team players and have solid academic knowledge, as well as strong analytical and communication skills. Excellent command of English is a must. We strongly encourage personal and professional growth, work – life balance and building long-lasting friendships.

Artenie, Secrieru & Partners is a boutique law firm specialized in dispute resolution and related legal areas. Our high seniority level ensures that our clients receive excellency in terms of legal services provided. Our team has a prominent reputation on the market for excellency in administrative and tax disputes.

Our partners Andreea Artenie and Cristi Secrieru are mentioned as notable practitioners in international directories such as Chambers and Partners, Legal 500, ITR World Tax, thus acknowledging the quality of the services we provide.

This functionality will be available soon!